საიტის საძიებო ოპტიმიზაცია (კონტენტ + ტექნიკური SEO)
სოციალურ მედიის მართვა და სარეკლამო საქმიანობა
რეკლამა Google-ს საძიებო სისტემაში; გუგლის სერვისები
ყველა მარკეტინგული მონაცემების ანალიზი და სტრატეგიის დაგეგმვა
ნებისმიერი სირთულის მობილური აპლიკაციების შექმნა
ნებისმიერი სირთულის საიტების დამზადება
მარკეტინგული პროცესების დელეგირება